Generali biztosítás

A Csarukó Kft. teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik a fakivágási tevékenységet illetően.

Érvényes felelősségbiztosítás a Generali Biztosító Zrt- nél kötött 95595003074637700 -as kötvényszámon van számontartva.

A legkörültekintőbb módon végzett tevékenység során is előfordulhatnak olyan események, balesetek, ami miatt felelősséggel tartozunk másoknak. Kiváló megoldás erre, ha vállalkozásunk rendelkezik felelősségbiztosítással!

Biztosítható kockázatok:

  • Tevékenységi felelősségbiztosítás keretében megtérítjük a személysérüléses károkat és a szerződésen kívül okozott dologi károkat.
  • A munkáltatói felelősségbiztosítás a munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt támasztott felelősségi károkra terjed ki.
  • A szolgáltatói felelősségbiztosítás azon kártérítési követelésekre nyújt fedezetet, amelyeket szerződéses partnereinek okozott a szolgáltatás teljesítése során vagy hibás teljesítése következtében.
  • A termékfelelősség-biztosítás akkor nyújt védelmet, ha a vállalkozása által gyártott hibás termék okoz személysérüléses vagy dologi kárt.
  • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás keretében vállalkozása környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kártérítési kötelezettségekre nyújtunk megoldást. 
  • A szakmai felelősségbiztosítás kifejezetten a szakmai tevékenység körében okozott károkra nyújt védelmet.